Dieta zagraniczna 2020 – wysokość. Co to jest? Dieta – Niemcy, Holandia, Irlandia. Stawki dla pracownika w delegacji.

Dieta zagraniczna 2020 - wysokość. Co to jest? Dieta - Niemcy, Holandia, Irlandia. Stawki dla pracownika w delegacji.

Udostępnij:

Dieta zagraniczna 2020 – czym jest i komu przysługuje?

Dieta zagraniczna przyznawana jest pracownikowi, który udaje się w podróż służbową poza granice kraju macierzystego. Dieta ta nic innego, jak zryczałtowana stawka uzależniona od tego, do jakiego kraju udaje się pracownik. Stawki te określona Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r.

Są to kwoty, które wypłacone pracownikowi mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Każda firma może jednak określić własne zasady, na jakich wynagrodzi pracownika za czas podróży służbowej. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, iż wszystko, co zostanie wypłacone pracownikowi powyżej kwot wynikających z rozporządzenia stanowi jego przychów do opodatkowania.

Wysokość diet w krajach europejskich – Niemczech, Holandii i Irlandii

Rozporządzenie określa stawki, jakie obowiązują w krajach z całego świata. Zróżnicowanie ich wynika z faktu, że dieta nie jest dodatkowym wynagrodzeniem dla pracownika, a pełni rolę uzupełnienia środków pieniężnych na wydatki, jakie będzie on musiał ponieść za granicą.

Dieta ma zatem na celu pokrycie różnic cenowych, jakie występują w innych krajach w stosunku do Polski. Stawka dobowa w Niemczech wynosi w 2020 roku 49 euro, w Holandii 50 euro, natomiast w Irlandii jest to 52 euro.

Jak obliczyć wysokość diety i co wchodzi w jej skład?

Pracownikowi za każdą dobę spędzoną w podróży służbowej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Jeżeli jednak przybywa za granicą do 8 godzin, należy mu się jedynie 1/3 diety. Od 8 do 12 godzin będzie to połowa stawki obowiązującej w danym kraju. Pracownik, który ma zapewnione niektóre posiłki, otrzyma dietę w obniżonej wysokości. I tak śniadanie obniża ją o 15%, obiad o 30%, kolacja również o 30%.

Dodatkowo pracownikowi należy się ekwiwalent za nocleg, jeżeli ten nie został mu zapewniony przez pracodawcę. Wysokość ekwiwalentu również jest określona w Rozporządzeniu i tak jak w przypadku diety, zależy ona od konkretnego kraju. Jeżeli pracownik przedstawi fakturę za nocleg, pracodawca powinien zwrócić mu całość poniesionych kosztów.

Czy każdy pracownik jest uprawniony do otrzymania diety?

Zasadniczo każdemu należy się dieta za czas przebywania w podróży służbowej. Należy jednak spełnić kilka warunków, aby mogła być mowa o wypłaceniu diety. Przede wszystkim podróż musi odbywać się na polecenie pracodawcy i być ściśle związana z działalnością firmy.

Oznacza to, że pracownik będąc w delegacji skupia się na zabezpieczeniu źródła przychodu, zdobywa nowych klientów lub koncentruje się na zmniejszeniu kosztów. Istotne jest, że nawet, gdy pracownik udaje się w delegację wraz z członkami rodziny, dieta przysługuje jedynie osobie zatrudnionej.

[Ocen: 1 Średnia: 5]
Co to jest GIODO i jakie są jego zadania? Kto musi rejestrować się w GIODO?

Co to jest GIODO i jakie są jego zadania? Kto musi rejestrować się w GIODO?

13 kwietnia 2020

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to organ sprawujący nadzór nad całym procesem ochrony danych osobowych w Polsce. Jego…

Czytaj więcej
Samozatrudnienie - koszty. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - definicja. Co to jest samozatrudnienie? Etat czy samozatrudnienie?

Samozatrudnienie – koszty. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – definicja. Co to jest samozatrudnienie? Etat czy samozatrudnienie?

31 maja 2020

Na rynku wynagrodzenie za pracę niejednokrotnie stanowi element pertraktacji między przełożonym, natomiast pracownikiem. Jeszcze powszechniej także spotykamy się z sytuacją,…

Czytaj więcej
Rodzaje spółek osobowych i handlowych. Charakterystyka spółek. Rodzaje spółek kapitałowych. Spółki prawa handlowego. Spółka jawna a cywilna. Porównanie spółek osobowych i kapitałowych.

Rodzaje spółek osobowych i handlowych. Charakterystyka spółek. Rodzaje spółek kapitałowych. Spółki prawa handlowego. Spółka jawna a cywilna. Porównanie spółek osobowych i kapitałowych.

24 maja 2020

Na gruncie prawa polskiego istnieje wiele instytucji prawnych, uregulowanych w formie spółki. Podstawowe regulacje zawarte są w kodeksie cywilnym i…

Czytaj więcej