Split payment czyli podzielona płatność – na czym polega ta metoda płatności faktur? Od jakiej kwoty obowiązuje? Vat split payment.

Split payment czyli podzielona płatność - na czym polega ta metoda płatności faktur? Od jakiej kwoty obowiązuje? Vat split payment.

Udostępnij:

Split payment na czym polega?

Opcja rozdzielnej płatności zwana inaczej split payment jest formą rozdzielnej płatności faktury przez odbiorcę. Rozdzielność płatności za fakturę VAT polega na dokonaniu płatności za wartość netto towaru na inny rachunek bankowy niż kwota VAT’u z danej faktury.

Takie działanie ma na celu przede wszystkim załatanie dziury VAT’owskiej jednak co to oznacza dla przedsiębiorcy. Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania Split payment jedynie część branż ma taki obowiązek od 2019 r. Obowiązkowi udzielania faktur z rozdzieloną płatnością podlegają natomiast transakcje w związku z którymi wartość faktury przekracza 15 000 zł brutto, lub jej równowartość.

W przypadku płatności rozdzielonej tzw. split payment przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić osobno podatek VAT, oraz wartość netto zakupionych towarów. Gdzie należy uiścić płatność VAT? Opłata podatku powinna być uiszczona na specjalny rachunek bankowy wygenerowany dla danego podatnika.

Taki rachunek nie jest jedna w posiadaniu danego przedsiębiorcy i nie ma on do niego pełnego dostępu. W takim wypadku na rachunek bieżący przedsiębiorstwa wpływają jedynie środki netto z faktury VAT. Takie rozwiązanie sprawia że przedsiębiorca ma na pewno bardziej jasne dane na temat swoich przychodów.

Nie jest jednak nie możliwe odzyskanie tych środków. Jeżeli wykażemy koszty możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Zwrot VAT dokonywany jest poprzez złożenie specjalnego wnioski który jest rozpatrywany w ciągu 60 dni. Wniosek powinno składać się w zależności od prowadzonej działalności do urzędu skarbowego.

Zalety stosowania split payment.

Pierwszą i najważniejsza zaletą stosowania tego typu płatności jest oczywiście możliwość obniżenia procedur wynikających z konieczności regulowania tego podatku. Wszystko jest opłacane na bieżąco a co za tym idzie nie mamy nałożonego obowiązku jego zapłaty przez co większą ilość czasu można poświęcić na rozwój działalności.

Ustawodawca przewidział również możliwość obniżenia podatku jeżeli zostanie on zapłacony w pełni w terminie co również jest dużą korzyścią szczególnie w przypadku wysokich kwot podatku.

Bardzo istotną zaletą takiej formy działalności jest również fakt że środki na rachunku VAT są wolne od egzekucji komorniczej i sądowej dzięki czemu problemy komornicze nie wpłyną negatywnie na obowiązek uiszczenia podatku co mocno ogranicza ryzyko niewypłacalności.

Jeżeli otrzymasz zwrot podatku VAT możesz otrzymać go w przyspieszonym terminie nawet 25 dni roboczych.

[Ocen: 0 Średnia: 0]
Co to jest GIODO i jakie są jego zadania? Kto musi rejestrować się w GIODO?

Co to jest GIODO i jakie są jego zadania? Kto musi rejestrować się w GIODO?

13 kwietnia 2020

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to organ sprawujący nadzór nad całym procesem ochrony danych osobowych w Polsce. Jego…

Czytaj więcej
Rodzaje spółek osobowych i handlowych. Charakterystyka spółek. Rodzaje spółek kapitałowych. Spółki prawa handlowego. Spółka jawna a cywilna. Porównanie spółek osobowych i kapitałowych.

Rodzaje spółek osobowych i handlowych. Charakterystyka spółek. Rodzaje spółek kapitałowych. Spółki prawa handlowego. Spółka jawna a cywilna. Porównanie spółek osobowych i kapitałowych.

24 maja 2020

Na gruncie prawa polskiego istnieje wiele instytucji prawnych, uregulowanych w formie spółki. Podstawowe regulacje zawarte są w kodeksie cywilnym i…

Czytaj więcej
Zmiana nazwy firmy. Jak zmienić nazwę firmy? Czy można? Zmiana nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej a umowy z kontrahentami. Zmiana właściciela firmy jednoosobowej.

Zmiana nazwy firmy. Jak zmienić nazwę firmy? Czy można? Zmiana nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej a umowy z kontrahentami. Zmiana właściciela firmy jednoosobowej.

27 maja 2020

Jednym z podstawowych wymogów podczas zakładania nowej firmy jest podanie jej nazwy. Musi ona spełniać szereg warunków, m.in. nawiązywać do charakteru…

Czytaj więcej