Umowa zlecenie a umowa o pracę – różnice. Zatrudnienie na umowę zlecenie – na czym polega? Cechy. Korzyści.

Umowa zlecenie a umowa o pracę - różnice. Zatrudnienie na umowę zlecenie - na czym polega? Cechy. Korzyści.

Udostępnij:

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Najczęściej zawieraną formą współpracy jest umowa – zlecenie. Drugim popularnym rozwiązaniem jest jest umowa o pracę. Warto wiedzieć czym różnią się od siebie te dwa rozwiązania i jakie są ich zalet.

Umowa zlecenie – charakterystyka

Umowa zlecenie pozwala pracownikowi na skorzystanie z pomocy osoby trzeciej podczas wykonywania zlecenia, gdy wystąpią takie okoliczności. Kolejną kwestią jest to, że zleceniodawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę i wypłacić wynagrodzenie jedynie za czas faktycznie przepracowany. Świadcząc pracę na podstawie umowy zlecenie pracownicy mogą także wykonywać swoje obowiązki w miejscu i czasie wybranym przez siebie.

Umowę zlecenie zawiera się, aby określić wykonanie zlecenia powierzonego przez zleceniodawcę. Podstawą do zawarcia takiego stosunku o pracę jest Kodeks Cywilny. Umowa zlecenie zapewnia ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Jest ono obowiązkowe, jeżeli jest jedynym tytułem ubezpieczenia. Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne. Osoby zatrudnione na takiej zasadzie mają także prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu opiekuńczego. Nie przysługuje jednak prawo do urlopu na żądanie.

Umowa o pracę – charakterystyka

Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o pracę. Normuje ona wykonywanie szeregu obowiązków wyznaczonych przez pracodawcę. Miejsce i czas wykonywania obowiązków jest ściśle wyznaczony przez pracodawcę. Podstawą prawną do nawiązania takiego stosunku jest Kodeks Pracy.

Jeżeli chodzi o świadczenia i ubezpieczenia, w przypadku umowy o pracę zarówno ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne i chorobowe jest obowiązkowe. Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, które wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Mogą oni także korzystać ze zwolnień lekarskich, a także do zasiłków macierzyńskich i urlopów opiekuńczych.

Bardzo istotnym elementem dotyczącym zawarcia umowy o pracę jest data jej podpisania. Wpływa ona bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia, a także na inne świadczenia i kwestie związane z podatkiem.

Podstawowe różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o pracę dotyczą rodzajów rozliczenia, a także zakresem odpowiedzialności osoby zatrudnionej i obowiązkami należącymi do zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz możliwościami dotyczącymi zawierania i rozwiązywania umowy. W niektórych przypadkach umowa zlecenie jest o wiele lepszym rozwiązaniem, w innych sytuacjach zdecydowanie warto postawić na umowę o pracę. Wiele zależy od rodzaju pracy, którą się będzie wykonywać oraz od preferencji i możliwości pracodawcy.

[Ocen: 0 Średnia: 0]
Wypowiedzenie umowy zlecenia - rozwiązanie - wzór 2020. Rozwiązanie umowy zlecenie za porozumieniem stron. Jak napisać? Jak wypowiedzieć? Wzór pdf.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – rozwiązanie – wzór 2020. Rozwiązanie umowy zlecenie za porozumieniem stron. Jak napisać? Jak wypowiedzieć? Wzór pdf.

24 czerwca 2020

Umowa zlecenie, a pozostałe formy zatrudnienia pracownika Jedną z najpopularniejszych rodzajów umów między pracodawcą i pracownikiem jest umowa zlecenie. Określa…

Czytaj więcej
Biała lista podatników Vat i przedsiębiorców. Biała księga rachunków bankowych. Od kiedy? Czym jest?

Biała lista podatników Vat i przedsiębiorców. Biała księga rachunków bankowych. Od kiedy? Czym jest?

23 czerwca 2020

Od kiedy mamy do czynienia z białą listą podatników Biała lista podatników VAT została wprowadzona z dniem 1 września 2019…

Czytaj więcej
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór 2020. Klauzula rodo - wzór. Oświadczenie rodo.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór 2020. Klauzula rodo – wzór. Oświadczenie rodo.

1 lipca 2020

W 2018 roku zostało wprowadzone Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wiąże się z szeregiem istotnych zmian, o których…

Czytaj więcej