Zadatek a zaliczka – czym się różnią? Czy przepadają i kiedy? Czy są zwrotne?

Zadatek a zaliczka - czym się różnią? Czy przepadają i kiedy? Czy są zwrotne?

Udostępnij:

Wiele osób myli zadatek z zaliczką. Obie czynności określają kwotę wpłacaną przed wykonaniem usługi, jednak najważniejsze są różnice między nimi. To one decydują w przypadku niewykonania umowy i mogą przysporzyć kłopotów.

Wspólne cechy zadatku i zaliczki. Jakie są ich funkcje?

Główne przeznaczenie obu czynności jest tożsame. To pewna kwota, wpłacana na poczet usługi, do wykonania której dopiero dojdzie. Opis i funkcje zadatku reguluje artykuł 394 Kodeksu cywilnego. Może przybrać formę pieniężną lub rzeczową a wydawany jest w momencie zawarcia umowy. Gdy któraś ze stron nie wywiąże się z niej, otrzymuje rekompensatę, czyli wpłacony wcześniej zadatek.

Po wykonaniu zlecenia, zadatek jest wliczany w całość świadczenia. Jest on swego rodzaju zabezpieczeniem przed niewywiązaniem się z umowy. Najczęściej dotyczy przedmiotów o dużej wartości.

Definicja zaliczki nie jest unormowana. Regulowana jest tylko przepisami dotyczącymi umów wzajemnych, gdzie zaliczkę przeznacza się na poczet świadczeń, wykonywanych w przyszłości. Jest tylko składnikiem całkowitej sumy. Podlega zwrotowi, bez względu na przewinienia którejkolwiek ze stron. Wykonanie umowy powoduje, że nabywca dopłaca różnicę między całością a zaliczką.

Zadatek daje możliwość odstąpienia od umowy, gdy nie dopełniono warunków umowy. Wpłata zaliczki nie daje takiego prawa a w momencie rozwiązania umowy, nie może przepaść oraz nie można zażądać jej zwrotu w podwójnej wysokości. Brak porozumienia między stronami, czy sytuacja wymaga wpłaty zadatku czy zaliczki, powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd.

Różnice między zadatkiem a zaliczką. Jak wygląda zwrot zadatku?

Najistotniejsze różnice pojawiają się w momencie odstąpienia od umowy. Zadatek chroni strony przed niewykonaniem postanowień zawartych w umowie, natomiast zaliczka służy tylko do wpłacenia początkowej części kwoty całkowitej.

W sytuacji, gdy strona odstępuje od umowy, musi zwrócić drugiej zadatek, czyli kwotę otrzymaną wcześniej oraz naprawić ewentualne szkody, wynikające z niedotrzymania zobowiązań. Zadatek, przyjmujący charakter rzeczowy nie jest zaliczany na poczet świadczenia i podlega zwrotowi do właściciela.

Zwrot zadatku odbywa się w chwili, gdy nie dojdzie do zrealizowania warunków umowy. Strona nieodstępująca od umowy może wnieść o zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty oraz odszkodowanie. Jednak występują sytuacje, gdy nie zachodzi konieczność wypłaty dwukrotnej wysokości zadatku. Zalicza się do nich rozwiązanie umowy czy niewykonanie umowy z powodów niezależnych od stron lub zależnych od wszystkich stron.

[Ocen: 3 Średnia: 5]
Jak być dobrym szefem, kierownikiem i managerem? Co zrobić, jeśli pracownik nie szanuje przełożonego? Jak być stanowczym? Jaki powinien być szef?

Jak być dobrym szefem, kierownikiem i managerem? Co zrobić, jeśli pracownik nie szanuje przełożonego? Jak być stanowczym? Jaki powinien być szef?

1 maja 2020

Dobry szef to wcale nie ten, który rozkazuje, nakazuje i tylko dlatego podwładni go słuchają. Kierownik i manager idealny potrafi…

Czytaj więcej
Działalność nierejestrowana - czym jest? Firma nierejestrowana a podatek, zus, faktury. Jak wystawić rachunek? Przychód a dochód.

Działalność nierejestrowana – czym jest? Firma nierejestrowana a podatek, zus, faktury. Jak wystawić rachunek? Przychód a dochód.

21 czerwca 2020

Od wielu lat drobni przedsiębiorcy zmagali się z tym, że wysokie koszty prowadzenia działalności czyniły tę działalność zupełnie nieopłacalną. Problem…

Czytaj więcej
Zestawienie finansowe - przychodów i rozchodów - bilans - jak zrobić? O czym należy pamiętać? Lista rzeczy, które powinno zawierać.

Zestawienie finansowe – przychodów i rozchodów – bilans – jak zrobić? O czym należy pamiętać? Lista rzeczy, które powinno zawierać.

6 maja 2020

Większość niewielkich podmiotów gospodarczych prowadzi księgę przychodów oraz rozchodów. Jeśli natomiast ich obroty w konkretnym roku przewyższą próg 1 200…

Czytaj więcej