Zadatek a zaliczka – czym się różnią? Czy przepadają i kiedy? Czy są zwrotne?

Zadatek a zaliczka - czym się różnią? Czy przepadają i kiedy? Czy są zwrotne?

Udostępnij:

Wiele osób myli zadatek z zaliczką. Obie czynności określają kwotę wpłacaną przed wykonaniem usługi, jednak najważniejsze są różnice między nimi. To one decydują w przypadku niewykonania umowy i mogą przysporzyć kłopotów.

Wspólne cechy zadatku i zaliczki. Jakie są ich funkcje?

Główne przeznaczenie obu czynności jest tożsame. To pewna kwota, wpłacana na poczet usługi, do wykonania której dopiero dojdzie. Opis i funkcje zadatku reguluje artykuł 394 Kodeksu cywilnego. Może przybrać formę pieniężną lub rzeczową a wydawany jest w momencie zawarcia umowy. Gdy któraś ze stron nie wywiąże się z niej, otrzymuje rekompensatę, czyli wpłacony wcześniej zadatek.

Po wykonaniu zlecenia, zadatek jest wliczany w całość świadczenia. Jest on swego rodzaju zabezpieczeniem przed niewywiązaniem się z umowy. Najczęściej dotyczy przedmiotów o dużej wartości.

Definicja zaliczki nie jest unormowana. Regulowana jest tylko przepisami dotyczącymi umów wzajemnych, gdzie zaliczkę przeznacza się na poczet świadczeń, wykonywanych w przyszłości. Jest tylko składnikiem całkowitej sumy. Podlega zwrotowi, bez względu na przewinienia którejkolwiek ze stron. Wykonanie umowy powoduje, że nabywca dopłaca różnicę między całością a zaliczką.

Zadatek daje możliwość odstąpienia od umowy, gdy nie dopełniono warunków umowy. Wpłata zaliczki nie daje takiego prawa a w momencie rozwiązania umowy, nie może przepaść oraz nie można zażądać jej zwrotu w podwójnej wysokości. Brak porozumienia między stronami, czy sytuacja wymaga wpłaty zadatku czy zaliczki, powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd.

Różnice między zadatkiem a zaliczką. Jak wygląda zwrot zadatku?

Najistotniejsze różnice pojawiają się w momencie odstąpienia od umowy. Zadatek chroni strony przed niewykonaniem postanowień zawartych w umowie, natomiast zaliczka służy tylko do wpłacenia początkowej części kwoty całkowitej.

W sytuacji, gdy strona odstępuje od umowy, musi zwrócić drugiej zadatek, czyli kwotę otrzymaną wcześniej oraz naprawić ewentualne szkody, wynikające z niedotrzymania zobowiązań. Zadatek, przyjmujący charakter rzeczowy nie jest zaliczany na poczet świadczenia i podlega zwrotowi do właściciela.

Zwrot zadatku odbywa się w chwili, gdy nie dojdzie do zrealizowania warunków umowy. Strona nieodstępująca od umowy może wnieść o zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty oraz odszkodowanie. Jednak występują sytuacje, gdy nie zachodzi konieczność wypłaty dwukrotnej wysokości zadatku. Zalicza się do nich rozwiązanie umowy czy niewykonanie umowy z powodów niezależnych od stron lub zależnych od wszystkich stron.

[Ocen: 3 Średnia: 5]
Split payment czyli podzielona płatność - na czym polega ta metoda płatności faktur? Od jakiej kwoty obowiązuje? Vat split payment.

Split payment czyli podzielona płatność – na czym polega ta metoda płatności faktur? Od jakiej kwoty obowiązuje? Vat split payment.

4 lipca 2020

Split payment na czym polega? Opcja rozdzielnej płatności zwana inaczej split payment jest formą rozdzielnej płatności faktury przez odbiorcę. Rozdzielność…

Czytaj więcej
Zmiana nazwy firmy. Jak zmienić nazwę firmy? Czy można? Zmiana nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej a umowy z kontrahentami. Zmiana właściciela firmy jednoosobowej.

Zmiana nazwy firmy. Jak zmienić nazwę firmy? Czy można? Zmiana nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej a umowy z kontrahentami. Zmiana właściciela firmy jednoosobowej.

27 maja 2020

Jednym z podstawowych wymogów podczas zakładania nowej firmy jest podanie jej nazwy. Musi ona spełniać szereg warunków, m.in. nawiązywać do charakteru…

Czytaj więcej
Mała firma - czym jest? Definicja. Mikro i mały przedsiębiorca. Co to jest małe i mikro przedsiębiorstwo? Ile osób zatrudnia? Klasyfikacja.

Mała firma – czym jest? Definicja. Mikro i mały przedsiębiorca. Co to jest małe i mikro przedsiębiorstwo? Ile osób zatrudnia? Klasyfikacja.

18 maja 2020

Nie tylko duży może więcej. Wielkie możliwości pojawiają się tak samo w przypadku mikrofirm i małych firm. One w istotny…

Czytaj więcej