Zadatek a zaliczka – czym się różnią? Czy przepadają i kiedy? Czy są zwrotne?

Zadatek a zaliczka - czym się różnią? Czy przepadają i kiedy? Czy są zwrotne?

Udostępnij:

Wiele osób myli zadatek z zaliczką. Obie czynności określają kwotę wpłacaną przed wykonaniem usługi, jednak najważniejsze są różnice między nimi. To one decydują w przypadku niewykonania umowy i mogą przysporzyć kłopotów.

Wspólne cechy zadatku i zaliczki. Jakie są ich funkcje?

Główne przeznaczenie obu czynności jest tożsame. To pewna kwota, wpłacana na poczet usługi, do wykonania której dopiero dojdzie. Opis i funkcje zadatku reguluje artykuł 394 Kodeksu cywilnego. Może przybrać formę pieniężną lub rzeczową a wydawany jest w momencie zawarcia umowy. Gdy któraś ze stron nie wywiąże się z niej, otrzymuje rekompensatę, czyli wpłacony wcześniej zadatek.

Po wykonaniu zlecenia, zadatek jest wliczany w całość świadczenia. Jest on swego rodzaju zabezpieczeniem przed niewywiązaniem się z umowy. Najczęściej dotyczy przedmiotów o dużej wartości.

Definicja zaliczki nie jest unormowana. Regulowana jest tylko przepisami dotyczącymi umów wzajemnych, gdzie zaliczkę przeznacza się na poczet świadczeń, wykonywanych w przyszłości. Jest tylko składnikiem całkowitej sumy. Podlega zwrotowi, bez względu na przewinienia którejkolwiek ze stron. Wykonanie umowy powoduje, że nabywca dopłaca różnicę między całością a zaliczką.

Zadatek daje możliwość odstąpienia od umowy, gdy nie dopełniono warunków umowy. Wpłata zaliczki nie daje takiego prawa a w momencie rozwiązania umowy, nie może przepaść oraz nie można zażądać jej zwrotu w podwójnej wysokości. Brak porozumienia między stronami, czy sytuacja wymaga wpłaty zadatku czy zaliczki, powinna zostać rozstrzygnięta przez sąd.

Różnice między zadatkiem a zaliczką. Jak wygląda zwrot zadatku?

Najistotniejsze różnice pojawiają się w momencie odstąpienia od umowy. Zadatek chroni strony przed niewykonaniem postanowień zawartych w umowie, natomiast zaliczka służy tylko do wpłacenia początkowej części kwoty całkowitej.

W sytuacji, gdy strona odstępuje od umowy, musi zwrócić drugiej zadatek, czyli kwotę otrzymaną wcześniej oraz naprawić ewentualne szkody, wynikające z niedotrzymania zobowiązań. Zadatek, przyjmujący charakter rzeczowy nie jest zaliczany na poczet świadczenia i podlega zwrotowi do właściciela.

Zwrot zadatku odbywa się w chwili, gdy nie dojdzie do zrealizowania warunków umowy. Strona nieodstępująca od umowy może wnieść o zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty oraz odszkodowanie. Jednak występują sytuacje, gdy nie zachodzi konieczność wypłaty dwukrotnej wysokości zadatku. Zalicza się do nich rozwiązanie umowy czy niewykonanie umowy z powodów niezależnych od stron lub zależnych od wszystkich stron.

[Ocen: 3 Średnia: 5]
Optymalizacja podatkowa. Czym jest? Jakie są znane przykłady agresywnej optymalizacji? Czy nie jest to unikanie płacenia podatków? Optymalizacja VAT i ZUS. Jak płacić mniej podatków?

Optymalizacja podatkowa. Czym jest? Jakie są znane przykłady agresywnej optymalizacji? Czy nie jest to unikanie płacenia podatków? Optymalizacja VAT i ZUS. Jak płacić mniej podatków?

10 maja 2020

Termin optymalizacja podatkowa nie ma swej, rozbudowanej definicji. Natomiast terminem tym określamy wszystkie czynności, cały czas zgodne z prawem, zmierzające…

Czytaj więcej
Co to jest system kafeteryjny? Porównanie dostępnych. Benefity dla pracowników. Multisport dla firmy jednoosobowej.

Co to jest system kafeteryjny? Porównanie dostępnych. Benefity dla pracowników. Multisport dla firmy jednoosobowej.

4 maja 2020

Wysoka pensja to magnes, który przyciąga i zatrzymuje pracownika w firmie. Nie tylko jednak ona zachęca go do jak najlepszego…

Czytaj więcej
Inwestowanie oszczędności. W co i jak inwestować pieniądze? Jak pomnażać pieniądze, aby zarobić? Przykłady.

Inwestowanie oszczędności. W co i jak inwestować pieniądze? Jak pomnażać pieniądze, aby zarobić? Przykłady.

14 maja 2020

Inwestowanie oszczędności na rynku finansowym i niefinansowym Każdy, kto posiada wolne środki finansowe, powinien pomyśleć o zainwestowaniu ich. Pieniądze leżące…

Czytaj więcej